ITÄ-SUOMEN RAKENNUS­KUIVAUS OY

Paikallista osaamista vuodesta 2009

Tietoa yrityksestä

Yritys on perustettu vuonna 2009, mutta yrittäjällä on alan erikoistunutta osaamista ja on toiminut alalla jo vuodesta 1996 lähtien. 

Itä-Suomen Rakennuskuivaus on erikoistunut kosteusmittauksiin, kosteuskartoituksiin sekä rakenteiden kuivaamiseen.

Meiltä myös kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä sekä tarkemmat kuntotutkimukset rakenteiden kunnosta.

floor plan, construction, building-1857175.jpg

Sertifikaatit ja raportit tuovat varmuutta

Yrityksestä löytyy rakenteiden kosteuden mittaajan, asbesti- ja haitta-aine asiantuntijan sekä nyt vuodesta 2023-> myös rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatit.

Saat kaikista tehdyistä tutkimuksista kirjallisen raportin valokuvineen.

Pyrimme raportoimaan siten, että jokainen pystyy ymmärtämään tehdyt tutkimukset ja niistä saadut tulokset myös ilman alan kokemusta.

Ota rohkeasti yhteyttä

Mikäli olet havainnut putkivuodon tai epäilet kotonasi muita kosteusvaurioita tai olet havainnut esimerkiksi hajuhaittaa, autamme selvittämään syyn sekä vahinkojen laajuuden. 

Tarjoamme myös rakennusterveysasiantuntijan monipuolisia palveluita (yhteyshenkilö Eetu Ihalainen).

Voit olla yhteydessä soittamalla tai sähköpostilla, tiedot löytyvät sivun alaosasta

Matkalla voit tutustua palveluihimme ja niiden sisältöön.

Palvelumme

Klikkaa palvelun kohtaa nähdäksesi lisätietoja

Suoritamme pintapuolisen ja aistinvaraisen rakenteita rikkomattoman kosteusteknisen katselmuksen sovitussa laajuudessa kiinteistöösi/ asuntoosi. Käytämme apunamme pintakosteudenosoitinta (pintamittari) ja talviaikaan apuna voidaan käyttää myös mm. lämpökameraa. Tilanteen mukaan voidaan käyttää myös Drägerin merkkisavua ilmavuotojen toteamiseen rakenteista ja rakenneliittymistä.

Kosteustekninen katselmus on hyvä vaihtoehto mm. tilanteessa, jossa halutaan ennen myyntiä tarkastaa kerrostaloasunnon tai rivitaloasunnon kosteat tilat sekä mahdolliset muut tilat, joissa on vesipiste ja vuotovaurioiden riski suurin ja kosteusvaurioiden riski kohonnut. Tarkastuksen yhteydessä tarkastamme mm. putkien ja vesikalusteiden kuntoa näkyvältä osin. Tarkastelemme myös lattian kallistuksia tarvittaessa. Tutkimus voidaan myös rajata alueelle, jossa kosteuden aiheuttamat riskit ovat suurempia. Voimme tehdä myös kiinteistöösi yleisen katselmuksen omaa ammattitaitoa käyttäen ja tuomme esille mahdolliset riskipaikat kosteuden suhteen. Havainnoista teemme lopuksi kirjallisen raportin valokuvineen, jossa on osana suositeltavat jatkotoimenpiteet havaintojen perusteella.

Meidän kautta onnistuu kosteusmittaukset sekä -kartoitukset. Me valitsemme tarvittavat menetelmät ja teemme mittaukset kohteen ja tilanteen vaatimalla menetelmällä. Käyttämämme mittauskalusto on tarkoitettu kovaan ammattikäyttöön.

Teemme mm. vesivahinkojen, savuvahinkojen, rakennukselle aiheutuneiden myrskyvahinkojen kartoitukset.

Meidän kauttamme onnistuu pintakuivaukset, eristetilan kuivaukset sekä tilakuivaukset. Valitsemme oikean menetelmän ja kaluston kohdekohtaisesti. Meillä on oma ja monipuolinen kalusto.

Kuivauskaluston valinta ja onnistunut kuivaus vaatii riittäviä selvitystöitä kuivattavista rakenteista ja riittäviä purkutöitä ennen kuivaamista. Kartoitamme kuivattavat rakenteet, sekä ohjeistamme tarvittaessa purkutöiden laajuuden kanssa ennen kuivaamista. Teemme tarvittavat seurantamittaukset ja loppumittaukset, josta saat aina kirjallisen raportin valokuvineen.

Suoritamme kuntotarkastuksen asuntokaupan yhteydessä KH-kortti 90-00394 mukaisesti. Meillä on useiden kohteiden kokemus.

Teemme erillisenä palveluna myös esim. ryömintätilallisen alapohjan kuntotarkastuksia. Tuulettuvan alapohjan kunto olisi hyvä tarkastaa tietyin väliajoin, ettei mahdolliset alkavat vauriot pääse kehittymään pidemmälle ja remontin kustannukset kasvamaan suuriksi. Tuulettuvan alapohjan olosuhteiden hallintaan on myös hyvä puuttua ajoissa, mikäli niissä havaitaan puutteita, sillä se antaa rakenteille lisää käyttöikää. Alapohjan kuntotarkastus on pääasiassa pintapuolinen tarkastelu, mutta tarkastelemme tarpeen mukaan samalla puurakenteiden kuntoa esim. piikkimittauksella. Valokuvaamme alapohjaa ja lisäämme raporttiin maininnat havaitsemistamme puutteista tai vaurioista sekä kirjaamme havaintojen perusteella suositeltavat jatkotoimenpiteet.

Meidän kauttamme myös tarkemmat rakenteen kuntoa koskevat tutkimukset ja selvitykset. Kysy tarvittaessa lisää sähköpostilla tai soittamalla.

Voit myös lukea lisätietoja alapuolella löytyvistä Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) palveluista.

Tarjoamme valvontatöitä kosteusvauriokohteisiin. Meillä on pitkä kokemus kosteusvaurioiden tutkimisesta ja tunnistamme riskitekijät kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien aiheutumisessa. Valvontatyö hinnoitellaan aina toimeksiannon mukaan, kysy tarjous. Valvojana toimii Rakennusinsinööri (amk) ja sertifioitu rakennusterveysasiantuntija Eetu Ihalainen.

Ulkopuolinen valvoja on eduksi tilaajalle sekä urakoitsijalle, sillä valvoja lähtökohtaisesti toimii molempien etua ajatellen, että suoritettava työ tehdään hyvin ja mahdollisilta ongelmilta ja riskeiltä vältyttäisi. Epäonnistuneiden remonttien korjaaminen aiheuttaa aina lisäkuluja ja on kuitenkin vältettävissä huolellisella toteutuksella alkuperäisen korjauksen osalta.

Kysy myös tarjous, mikäli tarvitset esimerkiksi keittiöremontin valvontaa tai salaojaremontin valvontaa.

Meiltä onnistuu erilaiset lämpökamerapalvelut mm. lattialämmityksen paikantaminen, ilma- ja lämpövuotojen paikantaminen (kylmä vuodenaika) ja muut lämpökamerapalvelut. Lämpökameralla pystytään havaitsemaan helposti mm. eristevauriot/ -puutteet ilman rakenteen rikkomista. Lämpökameratarkastelu voidaan tehdä myös esimerkiksi koko kiinteistön osalle yleisesti, jonka yhteydessä raportoimme havaitut poikkeukset tilaajalle. Lämpökameratarkastelu tuo ilmi poikkeuksia ja riskialueita rakennuksessa. Otamme lämpökamerakuvan poikkeuskohdista, jotka liitämme osaksi raporttia. Kirjoitamme raporttiin myös tutkimuksen osalta saatujen havaintojen pohjalta suositeltavat jatkotoimenpiteet.

Lämpökameraa voidaan käyttää apuna myös mm. putkivuodon paikantamisessa.

Autamme selvittämään hajuhaitan syyn ja laajuuden. Hajuhaitan syyt vaihtelevat ne voivat olla mikrobiperäisiä, erilaisia materiaalipäästöjä tai esimerkiksi rakenteisiin päässeiden pieneläinten aiheuttamia. Näiden tunnistamisessa korostuu myös työn tuoma kokemus. Hajuhaitan syyn tunnistaminen ja näiden tutkiminen ja selvittäminen vaatii erilaisia menetelmiä ja ehdotamme tarpeen mukaan oikeanlaista menetelmää syyn selvittämiseen. Materiaalipäästöjen mittaaminen vaatii siihen soveltuvien mittausmenetelmien käyttämistä ja pitoisuuden määrittäminen vaatii laboratoriotutkimuksia.

 

Meiltä onnistuu erilaisten materiaalinäytteiden ottaminen esim. mikrobi, asbesti- ja haitta-aineet sekä VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet). VOC-näyte voidaan ottaa myös ilmanäytteenä, mutta suosittelemme sitä tilanteen mukaan. Teemme näytteenoton tilauksen mukaan ja voimme tarpeen mukaan suositella lisänäytteitä tai yleisesti näytteenottoa, mikäli tutkimusten yhteydessä näemme sen tarpeelliseksi. Näytteenotto ja näytemäärä tulee olla perusteltua ja me suosittelemme näytteenottoa sekä näytemäärää asiakas huomioiden ja kohdetta ajatellen.

 

Lue lisää alapuolella Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) palvelut kohdasta.

Suositeltu tutkimuksen sisältö toimeksiannosta ja sen laajuudesta riippuen 1. kohdevierailu ja tutustuminen kohteen asiakirjoihin sekä alkuhaastattelut 2. ehdotus tutkimusten laajuudesta tai tutkimussuunnitelma (kohteen laajuuden mukaisesti, isoissa kohteissa aina erillinen tutkimussuunnitelma) 3. tutkimukset ja selvitykset 4. raportointi, jossa on suositeltavat jatkotoimenpiteet 5. käydään raportin sisältö ja tulokset asiakkaan kanssa läpi yhdessä

Sisäilmatutkimuksessa selvitetään sisätilan olosuhteita tai jo havaitun sisäilmaongelman syyt.

Rakennusterveysasiantuntija voi toimia apuna monenlaisissa tilanteissa olevien rakennusten tutkimuksiin liittyen, korjaushankkeiden aikana sekä uutta suunnitellessa ja rakentaessa. Rakennusterveysasiantuntija voi esimerkiksi käydä läpi korjaussuunnitelmia tai uuden rakennuksen suunnitelmia ja antaa kommentteja niihin liittyen, jolloin kosteusvaurion riskiin tai sisäilmaan vaikuttaviin muihin riskeihin voidaan vielä vaikuttaa ja suunnitelmia muuttaa ennen toteutusta, jolloin se on edullisin vaihe tehdä. Voidaan myös tehdä lausuntoja tai toimia neuvonantajana/ konsulttina erikokoisissa urakoissa.

Rakennusterveysasiantuntija voi tehdä kiinteistöösi kohdekäynnin, sekä tutustuu kohteen tietoihin, asiakirjoihin ja rakennekuviin, jonka pohjalta laaditaan riskiarvio sekä tarvittaessa erillinen tutkimussuunnitelma. Hyvä tutkimussuunnitelma auttaa kohdentamaan tutkimukset oikein sekä tekee prosessista tehokkaamman ja myös edullisemman. Valmiin tutkimussuunnitelman kanssa on myös helpompi kilpailuttaa tutkimukset, jotka rakennusterveysasiantuntija voi tehdä myös itse tai olla seuraamassa tutkimusten etenemistä asianmukaisella tavalla ja tarvittaessa ohjata työryhmää sekä valvoa työn kulkua ja laatua. Tutkimussuunnitelman avulla on helpompi arvioida myös kustannuksia tutkimusten osalta. Rakennusterveysasiantuntija tekee myös kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia, jossa selvitetään rakenteiden kuntoa ja arvioidaan niiden vaikutusta sisäilmaan sekä tutkitaan sisäilman laatua muilta osin. Voimme tehdä myös mm. työpaikan tai julkisen rakennuksen olosuhdearvioinnin (ennen altistumisolosuhdearviointi) Työterveyslaitoksen ohjeen mukaisesti tehtyjen tutkimusten pohjalta tai jälkeen riippuen onko tutkimuksia tehty jo valmiiksi. Olosuhdearvioinnissa on tiivistetysti tutkimustulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset ja sen avulla voidaan helpommin arvioida sisäilmanlaatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä mahdollisten korjausten laajuutta ja kiireellisyyttä.

Rakennusterveysasiantuntijan palvelut ovat monipuolisia, joten voit olla yhteydessä puhelimella tai sähköpostilla ja katsotaan kuinka voimme auttaa.

Rakennusterveysasiantuntijan palveluista kysy tarjous sähköpostilla.

Voimme tehdä kirjallisen korjaustapaehdotuksen tai listata muutamia vaihtoehtoja korjaustavan valintaan. Tarvittaessa lisäämme korjaustapaehdotukseen kuvia havainnollistamaan ratkaisuita.

Korjaustapaehdotus ei ole korjaussuunnitelma, mutta voi toimia sellaisen pohjana sekä on apuna arvioitaessa myös korjauksen laajuutta sekä kustannuksia.

Rakenteen kokonaisvaltainen uusiminen toki poistaa mahdolliset vauriot ja antaa uuden teknisen käyttöiän, mutta se on yleensä myös kallis vaihtoehto. Voimme esittää korjaustapaehdotuksessa myös pienempimuotoisia korjausvaihtoehtoja. Listaamme korjaustapaehdotuksen kohdalle myös korjaustapaa koskevat hyödyt ja mahdolliset riskit, jotka jää. Pyrimme korjaustapaehdotuksessa kuitenkin sulkemaan suurimmat riskitekijät aina pois ja joissain tapauksissa rakenteen kokonaisvaltainen uusiminen on välttämätön hyvän lopputulokset saavuttamiseksi. Huomioimme tämän korjaustapaehdotusta laatiessa.

Meiltä puolueeton asiantuntijalausunto esimerkiksi talokaupan jälkeen paljastuneista vaurioista rakennuksessa.

Asiantuntijalausuntoja voidaan käyttää mm. oikeudessa.

Kysy myös tarvittaessa lisää asiantuntijalausunnoista soittamalla tai sähköpostilla.

Desinfiointia voidaan käyttää esimerkiksi viemärivedestä kastuneisiin kantaviin betonirakenteisiin, myös tuolloin tulee betonirakenteista pinnat ja mahdollinen tasoitepinta olla putsattu/ poistettu mekaanisesti ennen desinfiointia. Voidaan käyttää myös esimerkiksi hajunpoistoon, mutta ei sovellu mikrobiperäisen hajun poistamiseen. Mikrobiperäisen haju tulee ensisijaisesti poistaa purkamalla rakenteita riittävässä laajuudessa tai muulla rakennus-/ rakenneteknisellä ratkaisulla. Desinfiointi voidaan tehdä kyllä avatulle alueelle, kun purkutyöt on tehty riittävässä laajuudessa ja pinnat putsattu huolellisesti ennen uudelleen rakentamista. Kysy tarvittaessa lisää soittamalla tai sähköpostilla.

 

Otsonointia voidaan käyttää esimerkiksi savun hajun, tupakan hajun, kalman hajun tai vastaavan poistamiseen, ei sovellu mikrobiperäisen hajun poistoon. Emme suositella käyttämään tiloissa, jossa on lastulevypintoja. Riskimateriaaleihin on todettu eri sivustoilla myös mm. kipsilevy. Otsonoinnilla on riski vaurioittaa tiettyjä materiaaleja. Kysy tarvittaessa lisää soittamalla tai sähköpostilla.

 

Kalusto

Klikkaa kaluston kohtaa nähdäksesi lisätietoja

Meiltä löytyy vaativaan ammattikäyttöön tarkoitettu mittauskalusto.

Gann:in pintakosteudenosoitin sekä piikkimittari

Vaisalan suhteellisen kosteuden mittalaitteet ja mittapäät

Lämpökamera Flir E60 bx 320*240 pikseliä, joka soveltuu vaativaan ammattikäyttöön.

Trotec paine-eromittari, jota käytämme tarpeen mukaan pistokokeenomaisessa tarkastelussa.

Muuta tutkimuskalustoa meillä on mm. viemärikamera ja merkkisavu

Valitsemme tarvittavan kaluston kohdekohtaisesti.

Meiltä löytyy puhaltimia, kuivureita, lämpölevyjä, lämpöpuhaltimia, alipaineistajia sekä eristetilan kuivaukseen soveltuvaa kalustoa.

Valitsemme tarvittavan kuivauskaluston kohdekohtaisesti.

Yhteystiedot

Savonlinna

Jarmo Ihalainen

yrittäjä

alan kokemusta vuodesta 1996 lähtien

Rakenteiden kosteuden mittaaja C-7685-24-11

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija C-23173-33-17

050 339 7066

jarmo.ihalainen@rakennuskuivaus.fi

Lähetä viesti

Viesti nettisivuilta

Kuopio / Savonlinna

Eetu Ihalainen

Asiantuntija

RI (AMK), RTA

Rakennusterveysasiantuntija C-27753-26-23

 

0400 662 049

eetu.ihalainen@rakennuskuivaus.fi

Lähetä viesti

Viesti nettisivuilta
Scroll to Top